Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Obszary badawcze Instytutu Informatyki

  1. Charakterystyka ogólna
  2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
  3. Wybrane prace naukowo-badawcze
  4. Opisy najciekawszych badań

Instytut Informatyki jest jedną z najstarszych jednostek w Polsce prowadzących badania naukowe dotyczące informatyki. Pomimo, iż istnieje on pod obecną nazwą dopiero od 1975 roku, to jest on bezpośrednim spadkobiercą tych zespołów badawczych Politechniki Warszawskiej, gdzie już w latach 50-tych XX wieku opracowywano projekty pierwszych polskich komputerów elektronicznych (np. pierwszy seryjnie produkowany polski komputer UMC 1).

Tematyka badań prowadzonych współcześnie w Instytucie Informatyki odzwierciedlona jest bezpośrednio w jego strukturze organizacyjnej, która obejmuje Zakład Architektury i Oprogramowania Komputerów, Zakład Grafiki Komputerowej oraz Zakład Systemów informacyjnych.

Zakład Architektury i Oprogramowania Komputerów realizuje przede wszystkim projekty badawcze dotyczące niezawodności sprzętu i oprogramowania komputerów. Prace te obejmują m.in. tworzenie metod i narzędzi projektowania, testowania i weryfikowania sprzętu i oprogramowania komputerowego odpornego na błędy i uszkodzenia, w ostatnim okresie ze szczególnym uwzględnieniem systemów wbudowanych takich jak sterowniki, czy też urządzenia mobilne (np. telefony komórkowe).

Badania prowadzone w Zakładzie Grafiki Komputerowej obejmują zagadnienia tworzenia i rozpoznawania obrazów, a także modelowania różnego rodzaju zjawisk naturalnych. Przykładem mogą być tu prace dotyczące modelowania wzrostu roślin i zjawisk pogodowych, czy też badania problematyki łączenia obrazów generowanych przez komputer z obrazem rzeczywistym, istotne dla zastosowań rzeczywistości rozszerzonej.

Zakład Systemów Informacyjnych prowadzi badania dotyczące przetwarzania danych i sztucznej inteligencji. Prace te obejmują między innymi problematykę dotyczącą eksploracji danych w dużych zasobach danych, w tym eksploracji danych tekstowych, analizy języka naturalnego oraz tworzenia i zarządzania ontologiami i bazami wiedzy. Realizowane są także badania związane z systemami wieloagentowymi oraz interfejsami użytkownika, w tym w szczególności w środowisku sieci WWW.

Ostatnia modyfikacja: sobota, 7 grudnia 2013, 13:51:31, Wacław Struk

x x Aktualności dotyczące działalności naukowej

Artificial Intelligence Center of Excellence Leader

Warsaw University of Technology (WUT) as Host Institution in ARTIQ Competition is currently looking for candidates (The Applicant) for the position of

Artificial Intelligence Center of Excellence Leader.

Location: Warsaw, Poland

Czytaj więcej...

Współpraca z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center

18 lutego 2019 roku Instytut Informatyki podpisał umowę o współpracy z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center.
Wspólnie utworzyliśmy Joint Artificial Intelligence Lab. Mamy nadzieję realizować wspólnie projekty badawcze i wdrożeniowe.

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 2

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018].

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 1

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018]. 

Czytaj więcej...

Dr Tomasz Gambin doktorem habilitowanym

IMG

T. Gambin

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 czerwca 2018. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała dr inż. Tomaszowi Gambinowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

Prelegent

T. Morzy

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. o godzinie 12:15 w sali 116. Referat pt. "Częste jest piękne: wykorzystanie wzorców częstych w wybranych
metodach eksploracji danychwygłosi profesor Tadeusz Morzy z Politechniki Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską

piotr_szczepanski

P.Szczepański

W dniu 31 maja 2016 roku Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską pt. "Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures ". Polski tytuł rozprawy "Szybkie algorytmy do obliczania teoriogrowych miar centralności ", rozprawa jest napisana w języku angielskim i została wyróżniona.

Czytaj więcej...

Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską

Michał Komorowski

M. Komorowski

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską pt. "Metody analizy systemów informatycznych oparte o logi debugger’ów historycznych".

Czytaj więcej...

Dr Michał Okoniewski doktorem habilitowanym

zdjęcie

M.Okoniewski

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 marca br. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała naszemu byłemu doktorantowi i pracownikowi dr inż. Michałowi Okoniewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...
More.... More....