Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Obszary badawcze Instytutu Informatyki

 1. Charakterystyka ogólna
 2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 3. Wybrane prace naukowo-badawcze
 4. Opisy najciekawszych badań

Wiele z projektów badawczych realizowanych w Instytucie prowadzonych jest we współpracy z partnerami zewnętrznymi, zarówno przedsiębiorstwami jak też i innymi instytucjami badawczymi. Współpraca ta realizowana jest zarówno w ramach projektów wykonywanych na zamówienie instytucji przemysłowych (zarówno firm polskich jak też i koncernów międzynarodowych) oraz w ramach konsorcjów badawczych, w tym w szczególności w Programach Ramowych Komisji Europejskiej oraz we współpracy z instytucjami międzynarodowymi (m.in. ONZ).

Ważniejsze projekty Instytutu z ostatnich lat:

Projekty finansowane przez NCBIR

 • Program Strategiczny: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy, 2010-2014.

Projekty dla QubicGames Sp. z o.o.

 • Cross Way - Opracowanie, rozwój i wdrożenie technologii wspierającej tworzenie gier wieloplatformowych 2D i 3D oraz zarządzanie zasobami projektów cross-patform, 2012-2013.

Projekty dla Telekomunikacja Polska S.A.

 • Tworzenie konwergentnych usług Web Services/Telco w oparciu o sieć TP/Orange w ramach projektu Open Middleware 2.0 i API Telco 2.0., 2012-2013.
 • Automatyzacja budowy reguł semantycznych na potrzeby usług głosowych FT i TP z rozpoznawaniem mowy w języku naturalnym, 2009-2010.
 • Analiza wykonalności narzędzi i przeglądu technik odkrywania  i kompozycji usług przez systemy wieloagentowe z uwzględnieniem obsługi zapytań w języku naturalnym, 15.12.-30.12.2009.

Projekty dla SOFTMAN S.A.  

 • Analiza architektur autonomicznych agentów, opracowanie metodyki modelowania struktur, 2013-2014;
 • Analiza granularności autonomicznych agentów, rekomendacja wzorców projektowych budowania hierarchii agentów, modelu komunikacji oraz dystrybucji informacji i decyzji, 2013-2014;
 • Badania nad przetwarzaniem strumieni danych w czasie rzeczywistym, analiza porównawcza i rekomendacja technologii w kontekście analizy finansowej w czasie bieżącym, 2013-2013.

Projekty dla Comarch S.A., Poland  

 • Rozbudowa systemu Weblis na potrzeby biblioteki Instytutu Badań Leśnictwa, 2013-2013.

Projekty dla SAMSUNG  ELECTRONICS POLSKA

Projekt dla France Telecom RTD

 • Text Mining Platform Supporting Ontology Building and Maintenance, 2005 - 2007.

 Projekty dla ONZ

 • Design and build of a new WWW-ISIS for both Windows and Linux, December 2009 - 30 November 2010. Collective project for FAO;
 • A visualization platform for "assessment landscape" and statistical analyses for the UNEP's system PEARL, June 2007, UNEP.

Projekty w ramach FP6

 • AMI-SME - Analysis of Marketing Information for Small-and Medium size Enterprises
 • KNOW IT - The innovative Pathfinder, an IT-solution guide to support innovation processes in SME

Instytut Informatyki prowadzi też wiele prac w ramach grantów ministerialnych, rektorskich i dziekańskich.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 marca 2014, 13:47:53, Bożenna Skalska

x x Aktualności dotyczące działalności naukowej

Artificial Intelligence Center of Excellence Leader

Warsaw University of Technology (WUT) as Host Institution in ARTIQ Competition is currently looking for candidates (The Applicant) for the position of

Artificial Intelligence Center of Excellence Leader.

Location: Warsaw, Poland

Czytaj więcej...

Współpraca z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center

18 lutego 2019 roku Instytut Informatyki podpisał umowę o współpracy z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center.
Wspólnie utworzyliśmy Joint Artificial Intelligence Lab. Mamy nadzieję realizować wspólnie projekty badawcze i wdrożeniowe.

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 2

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018].

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 1

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018]. 

Czytaj więcej...

Dr Tomasz Gambin doktorem habilitowanym

IMG

T. Gambin

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 czerwca 2018. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała dr inż. Tomaszowi Gambinowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

Prelegent

T. Morzy

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. o godzinie 12:15 w sali 116. Referat pt. "Częste jest piękne: wykorzystanie wzorców częstych w wybranych
metodach eksploracji danychwygłosi profesor Tadeusz Morzy z Politechniki Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską

piotr_szczepanski

P.Szczepański

W dniu 31 maja 2016 roku Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską pt. "Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures ". Polski tytuł rozprawy "Szybkie algorytmy do obliczania teoriogrowych miar centralności ", rozprawa jest napisana w języku angielskim i została wyróżniona.

Czytaj więcej...

Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską

Michał Komorowski

M. Komorowski

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską pt. "Metody analizy systemów informatycznych oparte o logi debugger’ów historycznych".

Czytaj więcej...

Dr Michał Okoniewski doktorem habilitowanym

zdjęcie

M.Okoniewski

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 marca br. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała naszemu byłemu doktorantowi i pracownikowi dr inż. Michałowi Okoniewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...
More.... More....