Nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. inż. Rafałowi Biedrzyckiemu

Uchwałą nr 659/2024 Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja z dnia 19 marca 2024 roku,

dr inż. Rafał Biedrzycki otrzymał stopień doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacyjna.  

Składamy serdeczne gratulacje  oraz życzymy wielu sukcesów.