4. Czynności końcowe

Czynności końcowe

Po egzaminie dyplomowym, który kończy studia na PW zostaje uzyskanie stosownych wpisów na obiegówce (druk trzeba wziąć z Sekretariatu Uczelni: Gmach Główny pokój 114, ewentualnie z Sekretariatu Dydaktycznego) i złożyć obiegówkę w Sekretariacie Uczelni w pokoju 114 w Gmachu Głównym, gdzie można uzyskać zaświadczenie o ukończeniu studiów, które jest ważne 2 miesiące i mniej więcej po tym czasie można odebrać dyplom. Sekretariat Uczelni na ogół zawiadamia absolwenta o terminie odbioru dyplomu.