Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Zapraszamy do rekrutacji na stanowiska doktorantów w projekcie

"Głębokie generatywne spojrzenie na uczenie ciągłe"           

Otwarta rekrutacja doktorantów na stypendia naukowe NCN w projekcie NCN  OPUS ST 

kierowanym przez dr hab. inż. Tomasza Trzcińskiego, prof. PW (tomasz.trzcinski@pw.edu.pl).

Więcej informacji na stronie:

https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=224508

Po rozpatrzeniu kandydatur komisja zdecydowała o wyborze Stanisława Pawlaka.