Seminarium zakładowe

Terminarz spotkań seminaryjnych znajduje się

http://ai.ii.pw.edu.pl/seminarium/