Przedstawiciele Instytutu Informatyki laureatami IV. edycji konkursu o nagrodę im. M. Rejewskiego

4 nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe i doktoraty z dziedziny cyberbezpieczeństwa organizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej 

IV EDYCJA KONKURSU O NAGRODĘ IM. MARIANA REJEWSKIEGO ZA NAJLEPSZĄ PRACĘ INŻYNIERSKĄ, LICENCJACKĄ, MAGISTERSKĄ I ROZPRAWĘ DOKTORSKĄ POŚWIĘCONĄ CYBERBEZPIECZEŃSTWU I KRYPTOLOGII

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch kategoriach: 

I. Konkurs na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką i magisterską,

II. Konkurs na najlepszą rozprawę doktorską. 

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie 3 dyplomantów oraz doktoranta, którzy pod kierunkiem 

 dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka, profesora PW z Instytutu Informatyki, napisali nagrodzone prace.

Rozprawa doktorska pana Dominika TYBURY  pt: Identyfikacja rodziny złośliwego oprogramowania na podstawie wygenerowanego ruchu sieciowego, decyzją Kapituły Konkursu, zdobyła I nagrodę w pierwszej kategorii konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii. 

Pan Tomasz GŁÓWKA za pracę pt: Użycie techniki Moving Target Defence do walki z aktywnym rekonesansem, otrzymał II nagrodę w tej samej  kategorii

Natomiast III miejsce ex aequo otrzymał pan Jan BARSZCZ za pracę pt: Zastosowania konteneryzacji w systemach typu honeypot.

II miejsce ex aequo, w kategorii drugiej, otrzymał pan Grzegorz SIEWRUK za rozprawę pt: Orkiestracja narzędzi bezpieczeństwa w sieci operatora telekomunikacyjnego z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego oraz metod przetwarzania języka naturalnego.

Zapraszam do zapoznania się z oficjalną informacją od organizatorów 

https://www.cyber.mil.pl/articles/aktualnosci-y/2022-12-07d-rozstrzygnieto-iv-edycje-konkursu-o-nagrode-im-mariana-rejewskiego/?fbclid=IwAR0xMWqYGRmBxqLGCtrS0FMhrEm2UvCe7RUtqF3q8Z69e7DalAIwmvx7Wdo