Oferta pracy w projekcie finansowanym przez NCN

Zapraszamy do rekrutacji na stanowiska doktorantów w projekcie "Dynamiczne sieci neuronowe dla wydajnego uczenia maszynowego"

Otwarta rekrutacja doktorantów na stypendia naukowe NCN w projekcie NCN  OPUS ST6 

kierowanym przez dr hab. inż. Tomasza Trzcińskiego, prof. PW (tomasz.trzcinski@pw.edu.pl).

Więcej informacji na stronie:

https://www2.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=193017

W wyniku oceny komisji stypendialnej stypendia naukowe NCN otrzymują: Pani Monika Wysoczańska oraz Pan Filip Szatkowski.