Akcelerator dla zespołów akademickich z obszaru DATA/AI

Akcelerator

Akcelerator Innovatorium dla zespołów tworzących rozwiązania oparte na wykorzystaniu big data i sztucznej inteligencji. W ramach projektu akceleracyjnego Fundacja przeprowadzi cykl edukacyjny z udziałem wykładowców renomowanych uczelni oraz ekspertów branżowych i doświadczonych przedsiębiorców.

Akcelerator Innovatorium dla zespołów tworzących rozwiązania oparte na wykorzystaniu big data i sztucznej inteligencji. W ramach projektu akceleracyjnego Fundacja przeprowadzi cykl edukacyjny z udziałem wykładowców renomowanych uczelni oraz ekspertów branżowych i doświadczonych przedsiębiorców. Zajęcia z obszaru zarządzania strategicznego i modeli biznesowych opartych na wykorzystaniu sztucznej inteligencji będą uzupełnione o tematykę prawną związaną z ochroną własności intelektualnej oraz uwarunkowania prawne internacjonalizacji / globalizacji biznesu. Uczestnicy programu uzyskają wsparcie doświadczonych mentorów oraz doradztwo w zakresie finansowania zespołów oraz współpracy z funduszami Venture Capital.

Partnerami w programie są fundusze VC:
Movenscapital.com
Cofounder.zone
Fundingbox.vc

Podczas Demo Day (spotkanie w formie hybrydowej offline i online) zaprezentowane będą wyniki prac zespołów w obecności mentorów, przedstawicieli funduszy venture capital oraz firm mogących być zainteresowanych komercjalizacją rozwiązań.

Projekt jest finansowany z grantu przyznanego przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://akcelerator.innovatorium.eu/