Dyrekcja

Dyrekcja Instytutu Informatyki

Dyrektor Instytutu Informatyki

prof. dr hab. inż. Jarosław Arabas

email: jaroslaw.arabas@pw.edu.pl

tel. (+48-22)234-7432

pok.204

Zastępca Dyrektora ds. Nauki

dr hab. inż.  Tomasz Gambin , profesor uczelni

e-mail: tomasz.gambin@pw.edu.pl

tel. (+48-22) 234-7811

pok. 302

Zastępca Dyrektora ds. Nauczania

mgr inż. Rajmund Kożuszek

e-mail: rajmund.kozuszek@pw.edu.pl

tel. (+48-22) 234-7853

pok. 205