1. Przygotowanie pracy dyplomowej

Napisanie pracy dyplomowej jest dość złożonym przedsięwzięciem i warto poświęcić nieco czasu na jego przemyślenie i zaplanowanie.

Zebrane na poniższej liście materiały mogą okazać się przydatne w trakcie przygotowania i pisania pracy dyplomowej:

Jerzy Chrząszcz, Jak napisać i obronić pracę dyplomową

Andrzej Kraśniewski, Jak pisać pracę dyplomową (fragment materiałów z przedmiotu Techniki Prezentacji)

Komisja Dydaktyczna SSPW, Poradnik pisania pracy dyplomowej

Jacek Wytrębowicz, How to Write a Good Thesis - Some Tips

Osobnym zagadnieniem jest formatowanie pracy dyplomowej.

Od stycznia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Rektora regulujące sposób formatowania pracy dyplomowej oraz wzory okładek. Nie ma formalnego obowiązku drukowania i oprawiania pracy dyplomowej, ale warto mieć fizyczną kopię pracy. Okładki do pracy można pobrać w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu.

Informacje na temat zasad formatowania pracy dyplomowej (w tym szablony stron tytułowych) są dostępne na stronie Wydziału: https://www.elka.pw.edu.pl/Studenci/Prace-dyplomowe 

Panowie Artur Brodzki i Piotr Woźniak przygotowali szablon w LaTeXu, który znacznie ułatwia przygotowanie należycie sformatowanej pracy.
Można z niego skorzystać w środowisku Overleaf: https://www.overleaf.com/latex/templates/wut-thesis/vfvvdqztfqbt
lub pobrać szablon z repozytorium github: https://github.com/ArturB/WUT-Thesis/releases/