4. Czynności końcowe

Czynności końcowe

Po egzaminie dyplomowym, który kończy studia na PW zostaje uzyskanie stosownych wpisów na obiegówce, która jest dokumentem elektronicznym tworzonym w USOS przez Dziekanat przy przygotowaniu studenta do obrony. Instytut akceptuje obiegówkę po zdanym egzaminie dyplomowym i upewnieniu się, że student "rozliczył się" z opiekunem. W Sekretariacie Uczelni w pokoju 114 w Gmachu Głównym, można uzyskać zaświadczenie o ukończeniu studiów, które jest ważne 2 miesiące i mniej więcej po tym czasie można odebrać dyplom. Sekretariat Uczelni na ogół zawiadamia absolwenta o terminie odbioru dyplomu.