Dr Mateusz Ostaszewski z Instytutu Informatyki laureatem 18 edycji konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego

Ustanowione przez Fundację Kościuszkowską wyróżnienie, przyznawane młodym polskim informatykom 

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki i jej zastosowań.

12 października 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się 18 edycja konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki oraz udokumentowany publikacjami dorobek naukowy. Upamiętnia  ona jej patrona – pioniera polskiej informatyki, wybitnego uczonego o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych, Witolda Lipskiego.

Fundacja Kościuszkowska Polska

 Nagroda im. Witolda Lipskiego dla utalentowanych informatyków

Dr Mateusz Ostaszewski z Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej laureatem nagrody w kategorii zastosowań informatyki, a zwycięzcami dwóch równorzędnych nagród dr Michał Koziarski z Politechniki Wrocławskiej oraz dr Filip Mazowiecki z Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas ceremonii na Uniwersytecie Warszawskim, prof. Leszek Pacholski, Przewodniczący Niezależnego Jury oraz Marek Skulimowski, Prezes i Dyrektor Wykonawczy Fundacji Kościuszkowskiej, która zorganizowała tegoroczny konkurs, wręczyli laureatom nagrody. 

Mateusz Ostaszewski w dziedzinie „zastosowań informatyki” obronił doktorat z wyróżnieniem w Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach. W trakcie przygotowywania rozprawy współpracował z prof. Leonardo Banchi oraz odbył staż naukowy na UCL u prof. Simone Severini. Po doktoracie nawiązał współpracę z grupą badawczą pod kierownictwem prof. Vedrana Dunjko (Leiden University). Aktualnie odbywa staż podoktorski na Politechnice Warszawskiej. Był laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia oraz stypendium doktorskiego Etiuda. Związany jest również z grupą Computer Vision Lab utworzoną na naszym Wydziale przez prof. Tomasza Trzcińskiego. 

W swoich badaniach koncentruje się na konstrukcji i optymalizacji obwodów kwantowych, których celem jest rozwiązywanie problemów z chemii kwantowej. Wyniki prac mogłyby być wykorzystywane na przykład w produkcji leków.

Konkurs o nagrodę Witolda Lipskiego adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia, posiadają obywatelstwo polskie oraz na stałe mieszkają na terenie Polski.

https://www.linkedin.com/posts/the-kosciuszko-foundation_lipskiaward-computerscience-itawards-activity-6988177159320125441-NLH_