Konkurs START 2023 rozstrzygnięty - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła laureatów i laureatki konkursu w programie START 2023.

Prestiżowe stypendia otrzyma 100 wybitnych młodych naukowców.

Wśród tegorocznych laureatów mgr inż. Kamil Deja (Instytut Informatyki).

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci programu START w edycji 2023 otrzymają roczne stypendium w wysokości 30 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Stypendyści programu START są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego.

W tym roku stypendia zostały przyznane po raz 31.

https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2023-rozstrzygniety/