Praca w projekcie naukowym pt.: “Wykrywanie fałszywych wiadomości na platformach mediów społecznościowych” (akronim: DISSIMILAR)

NCBiR

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki poszukuje kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie naukowym pt.: “Wykrywanie fałszywych wiadomości na platformach mediów społecznościowych” (akronim: DISSIMILAR).

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EIG CONCERT-Japan.

Znaczniki: instytut

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki poszukuje kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie naukowym pt.: “Wykrywanie fałszywych wiadomości na platformach mediów społecznościowych” (akronim: DISSIMILAR).

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EIG CONCERT-Japan.

Kogo poszukujemy?

Osoby z kompetencjami w następującym zakresie:

a) doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu badań w grupach fokusowych,

b) znajomość zagadnień związanych z fałszywymi wiadomościami (fake news) w mediach oraz, w szczególności, znajomość technologii umożliwiających wykrywanie fake news oraz nabywanie umiejętności identyfikacji fake news

c) znajomość zagadnień z pogranicza nauk politycznych i administracji oraz rozwoju, wykorzystania i wpływu nowoczesnych technologii na społeczeństwo;

d) potwierdzone dorobkiem naukowym, doświadczenie w zakresie publikacji w czasopismach naukowych

e) biegłe posługiwanie się językami angielskim i polskim w mowie i piśmie,

Zakres prac:

a) przeprowadzenie badania grupy fokusowej dot. fake news,

b) udział w tworzeniu publikacji naukowych

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna Wymiar godzinowy: 21,5  godz./mies. Lokalizacja: Warszawa

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, dokumenty potwierdzające niezbędne kompetencje) na adres: wojciech.mazurczyk@pw.edu .pl w terminie do dnia 29 marca 2022 r.