Praca w projekcie naukowym pt.: “Zintegrowana platforma technologiczna i informacyjna do zarządzania pożarami” (akronim: SILVANUS).

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki poszukuje kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie naukowym
pt.: “Zintegrowana platforma technologiczna i informacyjna do zarządzania pożarami” (akronim: SILVANUS).

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki poszukuje kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie naukowym
pt.: “Zintegrowana platforma technologiczna i informacyjna do zarządzania pożarami” (akronim: SILVANUS).

Projekt jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Green Deal.

Kogo poszukujemy?

Osoby z kompetencjami w następującym zakresie:

a) programowanie w C/C++ lub Python,

b) znajomość zagadnień związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa sieciowego oraz sposobami im przeciwdziałania,

c) doświadczenie w pracy w naukowych projektach międzynarodowych oraz w tworzeniu publikacji naukowych,

c) znajomość API systemu Linux (programowanie wielowątkowe, komunikacja za pomocą stosu TCP/IP),

d) biegłe posługiwanie się jęz. angielskim i polskim w mowie i piśmie,

 

Zakres prac:

a) tworzenie oprogramowania na potrzeby projektu,

b) tworzenie dokumentacji,

c) udział w spotkaniach roboczych projektu (lokalnych i międzynarodowych),

d) przeprowadzanie badań eksperymentalnych,

e) udział w tworzeniu publikacji naukowych.

 

Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna

Wymiar godzinowy: 80 godz./mies.

Lokalizacja: Warszawa

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, dokumenty potwierdzające niezbędne kompetencje) na adres: wojciech.mazurczyk@pw.edu.pl w terminie do dnia
10 września 2022 r.