Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 - wyniki konkursu dla kierunku Informatyka

IEEE logo small

Wiktor Łazarski, Dominika Maziec, Jakub Grzechociński to tegoroczni laureaci konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska w kategorii Informatyka.

Zwycięska praca (przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego - Superstar 4 Science 2022)

 • Tytuł Pracy: Image Captioning with Deep Learning
 • Autorzy: inż. Wiktor Łazarski
 • Promotor: mgr inż. Rajmund Kożuszek

Praca dotyczy automatycznego opisywania obrazów. Łączy w sobie zrozumienie obrazów z modelowaniem języka naturalnego, zarówno pod względem składniowym, jak i semantycznym. Autor wykorzystał mechanizm uwagi pozwalający określać zależności pomiędzy semantycznymi cechami obrazu a słowami. Zaproponowana konfiguracja współpracujących sieci neuronowych oraz procedura ich uczenia pozwoliły uzyskać rozwiązanie o wysokiej skuteczności. W ramach pracy magisterskiej inż. Wiktor Łazarski zajmuje się segmentacją składników oka widocznych na zdjęciach wykonanych w podczerwieni. Będzie to część systemu biometrycznego wykorzystującego rozpoznawanie tęczówki.

Wyróżnienie pierwszego stopnia

 • Tytuł Pracy: Extending a workflow engine for bioinformatics pipelines execution in a distributed environment
 • Autorzy: inż. Dominika Maziec
 • Promotor: mgr inż. Agnieszka Szmurło

Inż. Dominika Maziec pracowała w obszarze zastosowania technologii Big Data w przetwarzaniu danych genomicznych. W wyróżnionej pracy autorka dokonała krytycznej analizy istniejących rozwiązań stosowanych w ośrodkach medycznych zwracając uwagę na ich niedostateczną wydajność oraz brak automatyzacji. Zaproponowała i zaimplementowała zautomatyzowany, monitorowalny potok przetwarzania z wykorzystaniem uznanej platformy typu workflow. Dzięki dostosowaniu narzędzi do wykorzystania w środowisku rozproszonym autorka zapewniła skalowalność rozwiązania, co potwierdziły testy wydajnściowe. Inż. Dominika Maziec z sukcesem kontynuuje swój rozwój w dziedzinie bioinformatyki. Jeszcze przed obroną pracy inżynierskiej współpracowała przy projekcie dla Centrum Zdrowia Dziecka, a obecnie pracuje jako inżynier bioinformatyk w Harvard Medical School.

Wyróżnienie drugiego stopnia

 • Tytuł Pracy: Efficient implementation of a graph neural network
 • Autorzy: inż. Jakub Grzechociński
 • Promotor: dr hab. inż. Paweł Wawrzyński

Grafowe sieci neuronowe to sieci operujące na danych w postaci grafów. Sieci tego typu znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach i rozwiązują różnorakie problemy, takie jak klasyfikacja, uzupełnianie krawędzi, czy generacja grafów. Autor zaimplementował grafową sieć neuronową o architekturze autokodera. Celem implementacji było stworzenie konkurencyjnego rozwiązania, które jest w stanie przetwarzać dane grafy różnych rozmiarów, umożliwia przystosowanie architektury do wielu zadań i zbiorów danych, oraz jest efektywne obliczeniowo ze względu na możliwości procesorów graficznych. Przedstawione zostały architektury i technologie wykorzystywane w tej implementacji oraz w rozwiązaniach innych autorów. Opisana została koncepcja działania sieci, metody efektywnego przedstawienia jej w kodzie oraz podsumowanie wyników.

Wszyscy Laureaci zostaną uhonorowani prestiżowym Dyplomem IEEE. Zwycięskie prace oraz wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe. Autorom prac i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy! Link do ogłoszenia Organizatora Konkursu: https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/  

Uczestnikiem konkursu "Engineer 4 Science 2022" może być Absolwent, który który uzyskał tytuł Inżyniera, a jego praca dyplomowa została oceniona przez Promotora i Recenzenta na dwie bardzo dobre oceny. W procesie oceny prac Jurorzy kierują się następującymi kryteriami:

 • aktualność problemu,
 • innowacyjność,
 • pomysł na realizację tematu,
 • wartość merytoryczna,
 • poziom wykonania części praktycznej.

Prace Laureatów konkursów lokalnych „Engineer 4 Science 2022” są automatycznie kwalifikowane do Konkursu Super Star 4 Science 2022 oraz do Konkursów tematycznych, odbywających się na poziomie ogólnopolskim.

Konkurs "Engineer 4 Science" to cykliczne wydarzenie organizowane przez 4 Science Institute Sp. z o. o. Patronem „Engineer 4 Science 2022” jest PS IEEE (Polska Sekcja Institute of Electrical and Electronics Engineers), GovTech Polska oraz Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Partnerem Biznesowymi oraz fundatorem nagród Konkursu jest firma: AssisTech, Roche Global IT Solution Centre, Philips. Partnerem Technologicznym Konkursu, który dostarcza Cyfrowe Dyplomy dla Laureatów w oparciu o technologię Blockchain jest firma Billon Sp. z o.o