Sztuczna Inteligencja dla inżynierów, metody ogólne - książka pod redakcją prof. dr hab. inż. Mieczysława Muraszkiewicza i dr hab. inż. Roberta Nowaka, profesora uczelni

foto

Sztuczna inteligencja jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się technik, mającą w sobie potencjał do przełomowego wpływu na sposób organizacji i funkcjonowania zarówno społeczeństwa jako całości, jak i pojedynczych osób.

W książce ,,Sztuczna inteligencja dla inżynierów'' opisujemy najważniejsze metody sztucznej inteligencji. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków informatycznych szkół wyższych. Sądzimy wszak, że jej lektura może okazać się pożyteczna dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką SI. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. dr hab. inż. Mieczysława Muraszkiewicza oraz dr hab. inż. Roberta Nowaka, profesora uczelni. W składy Rady Programowej wchodzą: dr inż. Piotr Andruszkiewicz; dr hab. inż. Jarosław Arabas, profesor uczelni; dr hab. inż. Przemysław Biecek, profesor uczelni; dr inż. Rafał Biedrzycki; dr hab. Katarzyna Budzyńska, profesor uczelni; dr inż. Jarosław Chudziak; dr inż. Paweł Cichosz; dr hab. inż. Wiktor Daszczuk, dr inż. Łukasz Dąbała, dr hab. inż. Tomasz Gambin, profesor uczelni; dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, profesor uczelni; prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz, dr hab. inż. Robert Nowak, profesor uczelni, dr Karol Piczak, dr inż. Grzegorz Protaziuk, dr inż. Krystian Radlak, dr hab. inż. Tomasz Trzciński, profesor uczelni; dr hab. inż. Paweł Wawrzyński, dr inż. Paweł Zawistowski.