dr hab. inż. Tomasz Trzciński otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

dr  hab. inż. Tomasz Trzciński otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Nagroda ta jest przyznawana dla naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i mają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. 

Znaczniki: instytut

dr hab. inż. Tomasz Trzciński otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych

młodych naukowców

dr  hab. inż. Tomasz Trzciński otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Nagroda ta jest przyznawana dla naukowców, którzy prowadzą wysokiej jakości badania i mają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej.  W dniu 23 czerwca 2021w gmachu MEiN odbyła się z tej okazji uroczystość, w której udział wzięli przedstawiciele stypendystów. W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym dla 52 doktorantów, wyłonionych w drodze konkursu przez ekspertów Zespołu Doradczego. W tym roku o stypendium zostało złożonych 1897 wniosków. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/minister-przemyslaw-czarnek-wreczyl-stypendia-wybitnym-mlodym-naukowcom

Dyrekcja oraz pracownicy Instytutu Informatyki składają serdeczne gratulacje!