Informacje ogólne

Studia podyplomowe Przywództwo w IT - od eksperta do lidera przygotowują do wyzwań stojących przed liderami IT we współczesnym świecie pełnym zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności.

 

Wiedza i umiejętności nabyte w czasie studiów ułatwią przeprowadzenie siebie, zespołu oraz organizacji przez planowane lub wymuszone przez otoczenie zmiany, a także skutecznie wdrożyć innowacje procesowe i produktowe w działach IT. 

 

Studia dostarczają wiedzę, metody i narzędzia niezbędne menedżerom i liderom w nowoczesnych i zorientowanych na rozwój organizacjach. Omawiane rozwiązania są obecnie szeroko stosowane i dobrze sprawdzone w praktyce. Dyskusja i ćwiczenia w studenckich grupach projektowych pozwolą na natychmiastowe ich zastosowanie w każdym projekcie lub organizacji.  Uczestnicy nie tylko rozszerzą swoją wiedzę w zakresie przywództwa w IT, ale  przeanalizują liczne rzeczywiste przykłady i doświadczenia samych prowadzących, a także wykorzystają nowo nabyte umiejętności do diagnozy i rozwiązania aktualnych problemów w swoich organizacjach. Program studiów obejmuje trzy istotne obszary działania lidera w kontekście IT:

  1. zarządzanie sobą i swoim rozwojem osobisty,
  2. zarządzanie zespołami projektowymi i funkcjonalnymi,
  3. zarządzanie operacyjne organizacją  połączone z równoczesnym poszukiwaniem i wdrażaniem innowacyjnych  rozwiązań

 

Wykłady i ćwiczenia zostały przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem, reprezentujących szeroki wachlarz sektorów i obszarów funkcjonalnych.

 

Poszczególne elementy programu studiów zostały zweryfikowane, przez wykładowców w ich praktyce zarządczej. Wielokrotnie wspierali oni młodych liderów na ich  ścieżce  rozwoju osobistego jako przełożeni, mentorzy lub trenerzy.