Zapisy

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć absolwenci kierunków ścisłych studiów wyższych 1. i 2. stopnia. Przyjęcia realizowane są według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Decyzję o spełnieniu warunków przyjęcia i zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia podyplomowe podejmuje kierownik studiów podyplomowych. 

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie:

Wzór umowy zawieranej przez kandydatów na studia z Politechniką Warszawską (do zapoznania) dostępny jest tutaj

 

Limit miejsc: 30 osób

 

Tryb zajęć: STACJONARNY

 

Dokumenty (podpisany wniosek z rekrutacji oraz kopię dyplomu ukończenia studiów) należy składać elektronicznie na adres: urszula.adamiec@pw.edu.pl