Zakład Oprogramowania i Architektury Komputerów

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. Ilona Bluemke

e-mail: I.Bluemke[at]ii.pw.edu.pl
tel.  (+48-22) 234-1392
pok. 315

Profil naukowy

Analiza i projektowanie systemów cyfrowych z uwzględnieniem praktycznych aspektów architektury, oprogramowania systemowego i aplikacyjnego

  • modelowanie, metody formalne i narzędzia do projektowania systemów informatycznych
  • przetwarzanie równoległe, rozproszone, protokoły komunikacyjne
  • metodyka projektowania i wytwarzania oprogramowania
  • systemy wbudowane i czasu rzeczywistego
  • wiarygodność systemów komputerowych (niezawodność, dostępność, wydajność, bezpieczeństwo, itp.)
  • testowanie sprzętu i oprogramowania, diagnostyka oraz tolerowanie błędów w systemach cyfrowych
  • zaawansowana synteza logiczna

Bieżące prace badawcze

Pracownicy

Doktoranci