Wybór tematów pracowni dyplomowych

Pracownie dyplomowe inżynierskie

W semestrze 22L wybór tematów i opiekunów pracowni inżynierskich odbywa się z wykorzystaniem systemu APD. 

Po znalezieniu interesującego tematu - proponowanego dla właściwej specjalności - należy skontaktować się z jego autorem i negocjować z nim możliwość realizacji tego tematu i uzgodnić warunki współpracy. Po uzgodnieniu przez autora tematu i studenta współpracy, autor tematu tworzy w portalu APD wniosek o przydzielenie tematu pracy dyplomowej studentowi. 

Uwaga: ten wniosek może zostać odrzucony (z reguły przyczyną jest duże obciążenie obowiązkami dydaktycznymi autora tematu), a wtedy procedurę wyboru tematu i opiekuna należy powtórzyć. Proszę zatem upewnić się, że wniosek został zaakceptowany.