Zakład Systemów Informacyjnych

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz , profesor zw.

e-mail:  M.Kryszkiewicz[at]ii.pw.edu.pl
tel.     (+48-22) 234-7701
pokój  318

Profil naukowy

Praktyka i teoria systemów informacyjnych i baz danych; niepełność i niepewność systemów informacyjnych, wnioskowanie przybliżone, w szczególności

 • systemy ekspertowe
 • reprezentacja wiedzy
 • eksploracja danych (data mining)
 • wnioskowanie
 • uczenie maszyn
 • zastosowania teorii zbiorów przybliżonych

Trwające projekty badawcze dotyczą

 • praktyki i teorii eksploracji danych;
 • narzedzi logicznych do opisu baz sematycznych;
 • zastosowania teorii zbiorów przybliżonych do eksploracji wiedzy w niepełnych systemach informacyjnych;
 • implementacji systemow eksloracji tekstu i budowy ontologii;
 • rozwój oprogramowania do analizy danych niepełnych;
 • systemy multimedia.

Pracownicy

Doktoranci