4 Science 2022

Miło nam poinformować o wynikach konkursu 4 Science 2022, w którym wysoko ocenione zostały prace magisterskie oraz inżynierskie powstałe w Instytucie Informatyki

na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej.

Wszystkim laureatom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje pod adresem:

4Science (4scienceinstitute.org)

Wyróżnienie II stopnia "Prognozowanie i analiza wydajności sieci optycznych nowej generacji" - mgr inż. Alicja Poturała, mgr inż. Maria Konieczka.
Promotorem pracy jest dr Stanisław Kozdrowski

Wyróżnienie III stopnia "Classification and bias analysis based on chest X-rays of patients with COVID-19" -  mgr inż. Tomasz Szczepański.
Promotorem pracy jest dr hab. inż. Tomasz Trzcinski, prof. PW.

https://results.t4s2022.4scienceinstitute.org/?fbclid=IwAR2TcIdqZQs_FaFSYgPrrH7D-1QupeviH0XjEB1RQBFp_ciTr0OKi2fmGO8

Zwycięska praca "Impact of public network vulnerability scanning tools on cybercriminals' attacking behaviour" - inż. Daniel Stefański

Promotorem pracy jest prof. nadzw. dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk

Wyróżnienie pierwszego stopnia "Efficient implementation of a graph neural network" - inż. Jakub Grzechociński

Promotorem pracy jest dr hab. inż. Paweł Wawrzyński

Zwycięzcom oraz wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej.Wręczenie nagród odbędzie się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej podczas 50-lecia Polskiej Sekcji IEEE w dniu 09.12.2022.