Letnie praktyki dla studentów studiów inżynierskich

Serdecznie zapraszam studentów studiów inżynierskich  do zapoznania się z programem

letnich staży na  Carnegie Mellon University

Termin zgłoszeń upływa 15-go stycznia.

Letnie staże na Carnegie Mellon University to skuteczny i udany program 

https://riss.ri.cmu.edu

Zachęcam do uczestnictwa.