Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr. hab. inż. Wojciecha Mazurczyka, profesora PW

W uznaniu znaczącego wkładu w rozwój polskiej nauki, Prezes Rady Ministrów co roku przyznaje 

Nagrody Prezesa Rady Ministrów

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w roku 2023 nagrodę  za działalność naukową otrzymał pracownik Instytutu Informatyki WEITI Politechniki Warszawskiej dr. hab. inż. Wojciech Mazurczyk, profesor PW 

Dr hab. inż. Wojciech MAZURCZYK za nowatorskie sposoby przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych, zgłoszony przez Rektora Politechniki Warszawskiej (wniosek rekomendowany przez prof. dr. hab. Adama Idzika).

Za badania nad ukrytymi kanałami sieciowymi, w szczególności nad nowymi technikami ukrywania informacji, ich wykorzystaniem przez atakujących, nad sposobami ich wykrywania oraz opracowanie nowatorskich sposobów przeciwdziałania cyberzagrożeniom w sieciach teleinformatycznych.

 

Informacje o rozstrzygnięciu: https://www.gov.pl/attachment/445bde7b-20e5-4660-a229-769d909d5206

https://www.gov.pl/web/premier/nagrody-premiera

 

Serdeczne gratulacje dla prof. Mazurczyka!