Naukowcy z Politechniki Warszawskiej z grantami Narodowego Centrum Nauki

576 badaczy z grantami NCN

Instytut Informatyki 

w gronie laureatów konkursów OPUS oraz Preludium

W rozstrzygniętych konkursach OPUS 23, PRELUDIUM 21 oraz POLONEZ BIS 2d o Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 4299 wniosków o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Po dokonaniu przez ekspertów dwuetapowej oceny, do finansowania zakwalifikowano ostatecznie 576 wniosków o wartości niemal 491 mln zł. 

Miło nam poinformować, że DECYZJĄ DYREKTORA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI przyznano  środki finansowe dla dwóch projektów badawczych, które realizować będzie Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki 

Nagrodzone projekty to:

Konkurs PRELUDIUM 21

  • Czy wszystkie reprezentacje ulegają katastroficznemu zapominaniu? - Kierownik projektu mgr Wojciech Masarczyk

Konkurs OPUS 23

  •  Dynamiczne sieci neuronowe dla wydajnego uczenia maszynowego. - Kierownik projektu  dr hab. inż. Tomasz Trzciński

Więcej informacji:

576 badaczy z grantami NCN