Promotion of ETH AI Fellowship Program 2023

Program staży doktorskich i po-doktorskich w obszarze interdyscyplinarnych zastosowań AI na uczelni ETH. 

Termin składania wniosków to 30.11.2022

Szanowni Państwo,

 zapraszamy  doktorantów oraz młodych pracowników do programu staży doktorskich i po-doktorskich w obszarze interdyscyplinarnych zastosowań AI na uczelni ETH. 

O programie stypendialnym 

Program stypendialny ETH AI Center jest jednym z najważniejszych europejskich programów doktoranckich i post-doc, koncentrujących się na rozwoju interdyscyplinarnych badań nad sztuczną inteligencją. Może to być wewnątrz fundamentów sztucznej inteligencji lub między fundamentami sztucznej inteligencji a obszarami zastosowań. Stypendyści pracują z dwoma doskonałymi PI, którzy pochodzą z różnych dziedzin i mają równą wagę w nadzorze. Stypendyści mają swoje główne biuro w ETH AI Center i cieszą się doskonałymi warunkami zatrudnienia. ETH AI Center oferuje ponadto wzmocnienie ich kariery poprzez opcjonalną ścieżkę przedsiębiorczości lub przemysłu, która zapewnia stypendystom cenne praktyczne doświadczenie, aby przekształcić badania w praktyczny wpływ.

 

Termin składania wniosków 30 listopada 2022 r

Aplikacje na stanowiska doktoranckie lub post-doc  otwarte są do 30 listopada 2022 r. . Podczas tego programu stypendyści będą kształtować przyszłość sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego dzięki interdyscyplinarnym badaniom nad sztuczną inteligencją i otwierać swoją ścieżkę kariery dla środowisk akademickich, przemysłu i start-upów. Kluczowymi kryteriami wyboru są zdolność do doskonałości badawczej, interdyscyplinarna współpraca i orientacja na wpływ. 

Przeczytaj więcej o programie i aplikuj https://ai.ethz.ch/apply

Aplikacja o stypendium doktoranckie: https://ai.ethz.ch/phds23

Aplikacja Post-Doc: https://ai.ethz.ch/1

Informacje o ETH AI Center 

ETH AI Center zostało założone w 2020 roku jako centralny ośrodek sztucznej inteligencji z misją przewodzenia w kierunku godnych zaufania, dostępnych i integracyjnych systemów sztucznej inteligencji z korzyścią dla społeczeństwa. Obecnie 110 profesorów ze wszystkich 16 wydziałów ETH jest częścią głównego wydziału lub stowarzyszonego wydziału ETH AI Center. 

Zasoby cyfrowe

go to folder

request flyers