Anna Derezińska

Anna Derezińska

Ekspert w zakresie inżynierii oprogramowania, technik kompilacji i testowania

    Prowadzone przedmioty:

Dr inż. Anna Derezińska jest adiunktem w Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi prace badawcze z zakresu diagnostyki systemów wieloprocesorowych, testowania oprogramowania, zwłaszcza testowania mutacyjnego, wytwarzania oprogramowania na bazie modeli oraz innych zagadnień inżynierii oprogramowania. Jest autorką lub współautorką ponad 90 publikacji naukowych. Brała udział w ponad 20 projektach badawczych i wdrożeniowych.

 
Od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu wytwarzania oprogramowania na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomowych zarówno w języku polskim, jak też w języku angielskim. Pod jej kierownictwem powstały unikatowe narzędzia do inżynierii oprogramowania, np. do testowania mutacyjnego w języku C# oraz Python, wykrywania wzorców projektowych w C#, migracji testów jednostkowych Javy oraz doskonalenia testów w refaktoryzowanych programach Javy. Wypromowała ponad 40 prac dyplomowych, w znacznej części zakończonych publikacjami.

 
  « Prowadzący »