Łukasz Dąbała

Łukasz Dąbała

Ekspert w zakresie uczenia maszynowego, rozpoznawania obrazów i animacji komputerowej

    Prowadzone przedmioty:

Dr inż. Łukasz Dąbała jest jest adiunktem w Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Posiada doświadczenie w wielu językach programowania oraz technologiach internetowych. Prowadzi zajęcia ze studentami od wielu lat i konsekwentnie wprowadza do nich nowoczesne metody dydaktyczne.
 
Rozwija swoje umiejętności w nauczaniu w ramach ministerialnego programu „Mistrzowie dydaktyki”.
 
  « Prowadzący »