Zbigniew Szymański

Zbigniew Szymański

Autor zadań w konkursach programowania zespołowego, znawca systemów operacyjnych i systemów czasu rzeczywistego

    Prowadzone przedmioty:

Mgr inż. Zbigniew Szymański zajmuje się nauczaniem przedmiotów związanych z programowaniem (zarówno wysokopoziomowym, w językach takich jak C++ i Java, oraz niskopoziomowym związanym z mikroprocesorami i urządzeniami zewnętrznymi). Prowadzi także zajęcia ze studentami z zagranicy oraz wykłady dla Beibu Gulf University w Chinach. Interesuje się szybkim prototypowaniem aplikacji i systemów dla Internetu Rzeczy (jest współautorem jednej z pierwszych monografii po polsku w tej dziedzinie) oraz prowadzi zajęcia na kierunku Inżynieria Internetu Rzeczy. 

Współorganizował uczelniane kwalifikacje do krajowych i międzynarodowych konkursów w programowaniu zespołowym. Od wielu lat administruje serwerami linuksowymi i przygotowuje środowisko programowe na komputerach w laboratoriach Instytutu Informatyki. 

 
  « Prowadzący »